Experiències fascinants i interactives en la proposta didàctica més avançada