Per protegir els nostres boscos, hem de fer una gestió forestal adaptativa reduint les densitats d’arbres i fent-los més resistents als incendis i sequeres

Prevenció d'incendis

Adaptació dels boscos

ramat can maçana

Adaptació al canvi climàtic

Els boscos estan sotmesos a unes condicions climàtiques cada cop més càlides i seques i s’han d’adaptar amb rapidesa. Una gestió forestal adaptativa pot ajudar a accelerar aquest procés i afavorir paisatges forestals més resilients: els mosaics de camps i zones obertes, espais adevesats amb arbres més grans, etc. Amb això es garanteix la pervivència del bosc i dels serveis que ens proporcionen, com la biodiversitat, el paisatge, la biomassa per calefacció o la fusta per a la bioconstrucció i, alhora, mantenint els sòls com a embornalls de carboni i augmentant l’aigua de pluja circulant a les capçaleres dels rius i a les fonts.

Bioconstrucció i economia circular

gestió forestal

Generació de productes forestals i llocs de treball

La gestió forestal necessària per a la prevenció d’incendis i l’adaptació dels boscos genera també unes feines forestals i uns llocs de treball al medi rural que són molt necessaris. La Fundació Catalunya La Pedrera treballa per a desenvolupar models de treball que proporcionin el màxim de valor social, al igual que ja fem amb l’agricultura ecològica, i col·laborant amb altres empreses i entitats del sector. Els productes forestals derivats són principalment l’estella per a biomassa de calefacció i estem treballant també per a produir, en un futur, fusta de qualitat per a la bioconstrucció i arquitectura sostenibles.

Impacte

6.000
Hectàrees de boscos
Amb gestió forestal adaptativa i propera a la natura
367.000
Tn equivalents de CO2
Fixat als boscos de la Fundació Catalunya La Pedrera
15.900
Tn equivalents de CO2
Fixades anualment als boscos de la Fundació Catalunya La Pedrera