La sessió

Món Sant Benet

Març 2021 (data per determinar)

En aquesta sessió de dissabte s’aprofundeix en:

  • Ecosistemes fluvials: macroinvertebrats i peixos.
  • Qualitat de l’aigua del riu i bioindicadors.
  • Estudi de la flora de ribera al bosc Mediterrani.

En aquesta sessió de dissabte descobreixes l’entorn natural i el paisatge que conforma el riu Llobregat i el seu bosc de ribera situat al meandre que forma al seu pas pel Món Sant Benet. D’una banda, estudies l’ecosistema fluvial del riu Llobregat i avalues la qualitat de l’aigua mitjançant la identificació de macroinvertebrats aquàtics, peixos i la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics. D’altra banda, t’endinses en l’estudi de la flora de ribera, des de la identificació de les principals espècies del voltant del riu fins al bosc Mediterrani.

Activitats

Activitat 1. Estudi de l’ecosistema fluvial del riu Llobregat

Dia: Dissabte (data per determinar)

Horari: Per determinar

Lloc: Riu Llobregat, a Món Sant Benet

Coordinació de l’activitat: Marc Ordeix, coordinador del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM), i Èlia Bretxa, educadora ambiental del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)

Sessió a càrrec de: Marc Ordeix i Èlia Bretxa

Idioma: Català

Descripció: Estudi de l’ecosistema fluvial del riu Llobregat. Els estudiants participen en el treball de camp per a l’avaluació de la qualitat ecològica d’un riu i desenvolupen les següents tasques:

  • Identificació i estudi dels macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors de la qualitat del riu per determinar el seu estat ecològic i calcular l’índex biològic IBMWP.
  • Estudi d’indicadors hidromorfològics i anàlisi de paràmetres fisicoquímics de l’aigua amb aparells portàtils (pH, oxigen, temperatura i conductivitat).
  • Estudi dels peixos que habiten el riu i captura científica per conèixer quines espècies hi viuen, d’on venen i per què migren.
  • Introducció als conceptes de connectivitat ecològica, cabals de manteniment i espècies invasores.
  • Determinació, pes i mesura dels peixos capturats i estudi de les pressions i alteracions de l’ecosistema.
  • Visita a la resclosa i explicació de la construcció del pas de peixos per a la millora de la connectivitat per als peixos.
Activitat 2. Estudi de la flora de ribera: des del riu Llobregat fins al bosc Mediterrani

Dia: Dissabte (data per determinar)

Horari: Per determinar

Lloc: Ribera del riu Llobregat i bosc dels voltants de Món Sant Benet

Coordinació de l’activitat: Jordina Belmonte, coordinadora del Laboratori d’Anàlisis Palinològiques i professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN). Concepción de Linares, investigadora i professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Sessió a càrrec de: Jordina Belmonte i Concepción de Linares

Idioma: Català

Descripció: Identificació de les principals espècies vegetals de la ribera del riu Llobregat. Estudi de la transició de les comunitats vegetals des de la ribera del riu fins al bosc Mediterrani