Som una comunitat educativa catalana, arrelada al medi, oberta, inclusora i aconfessional, amb un equip humà molt il·lusionat i compromès

El projecte educatiu

En el procés de transformació i innovació iniciat, hem determinat quatre eixos singulars com a fonaments que defineixen el nou projecte educatiu: salut i alimentació, intensificació de l'anglès, metodologies flexibles i educació emocional.

Salut i alimentació

L’Oms i de Prat i la Fundació Alícia, institucions que formen part de Fundació Catalunya La Pedrera, treballen per desplegar el foment d’una cultura de l’alimentació equilibrada i de bons hàbits saludables en la comunitat educativa.

El projecte es va iniciar el curs 2016-2017 amb actuacions conjuntes inicials amb l’alumnat i les famílies, i un estudi diagnòstic tant dels hàbits saludables al centre com de l’assessoria a l’espai del menjador i càtering.

Aquest treball en tàndem també serveix per enllaçar l’alimentació i la cuina en el currículum dels diferents nivells d’edat, consolidar hàbits saludables i de respecte amb el medi ambient.

De ben segur que, educant en alimentació i bons hàbits, s'inverteix en vida.

Intensificació de l'anglès

L’escola s’ha marcat el repte d’augmentar en els propers anys el nivell d’adquisició de l’anglès. S’augmenta el temps de treball en anglès des d’Educació Infantil, amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes en acabar l’ESO a l’Oms i de Prat tinguin una habilitat comunicativa en anglès per sobre del nivell B1.

Metodologies flexibles

Progressivament s'incorporen i creen estratègies metodològiques en favor d’una educació competencial.

El repte és fer sostenible aquesta innovació amb les pautes d’aprenentatge que l’experiència valida. L'Oms i de Prat posa l’alumne en el centre de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge.

S'incorporen propostes per a l’aprenentatge actiu, cooperatiu i connectat amb l’entorn proper i global amb un alt compromís de l’equip docent en el disseny de les activitats i projectes d’aula.

Alhora, el foment d’una cultura de pensament crític i creatiu interpel·la al claustre de professorat per esdevenir una comunitat professional on la investigació i acció afavoreixi la formació continuada.

Educació emocional

L’aprenentatge orientat a l’equilibri personal, fonamentat des de les neurociències, és un eix que pretén fomentar la capacitat cognitiva emocional i educativa de tota la comunitat educativa.

L’objectiu principal és aprendre eines, estratègies i procediments que afavoreixin la qualitat de vida.