Desenvolupem projectes que són motor transformador de la societat amb accions d’innovació educativa, oferim oportunitats a joves en risc de sortir del sistema, i potenciem la importància de la ciència i del pensament crític.