El tàndem Escola Catalunya + ESMUC es fonamenta en un procés col·laboratiu en què totes dues institucions uneixen esforços per situar la música com a element distintiu del  projecte educatiu de centre.

D’una banda -des de vessants diverses- es buscaran vincles entre les diferents matèries i continguts amb la música, per tal que aquesta relació enriqueixi els programes d’aprenentatge i les activitats d’aula.

De l'altra, en la mesura en la que la música augmenti la seva càrrega lectiva i el seu pes en el projecte educatiu, podrà repercutir positivament en l’aspecte relacional i d’autopercepció de l’alumnat del centre –també del professorat-, així com singularitzar i dinamitzar l’escola en el seu propi entorn.