El tàndem Escola Pere Vila + Fundació Orfeó Català-Palau de la Música vol situar el treball i l’ús de la veu, amb especial accent en el cant coral, com a elements distintius del projecte educatiu de centre.

El caràcter col·lectiu del cant coral i la participació activa que implica permet establir vincles entre diferents matèries, i les seves metodologies d’aprenentatge. En aquest sentit, el programa busca un model més transversal que aflora en l’organització dels horaris per franges i l’ampliació d’espais per a la creativitat.