En el projecte Tàndem Escola El Turó + Museu Picasso, l'art i el patrimoni artístic singularitzen el centre educatiu en el marc d'un procés d'innovació.

La proposta és treballar des de la transversalitat i amb metodologies inclusives que generin contextos educatius on les competències siguin adreçades des del treball per projectes a partir del patrimoni cultural més proper a l’alumnat, amb un especial èmfasi en les arts visuals en general, l’obra de Pablo Picasso, i la col·lecció del Museu Picasso en particular.