El Tàndem entre l’Institut Apel·les Mestres amb IrsiCaixa i el Parc Científic de Barcelona, començat al curs 2012-2013, va implementar un projecte de centre basat en problemes a través dels quals els i les alumnes realitzen activitats competencials i significatives en equip de treball cooperatiu.

A més d’aprendre els continguts curriculars i aplicar-los a la pràctica de forma funcional, aprenen a regular també el seu propi procés d’aprenentatge, a ser crítics i creatius, a gestionar les emocions i desenvolupar habilitats socials, entre d’altres.

Es fan quatre projectes al llarg del curs on els alumnes son part activa indispensable a l’hora d’escollir tema, activitats i productes finals. Es barregen els grups i nivells, i l’alumnat treballa de forma multidisciplinar i cooperativa, per elaborar un producte final, que pot ser un encàrrec, una campanya, un viatge, unes jornades, un festival, tallers per alumnes de primària, etc. Treballen, doncs, per a un objectiu real.

La col·laboració amb el Parc Científic de Barcelona i Irsicaixa els permet seguir connectats a la biomedicina, la nanotecnologia, i seguir fent sortides i col·laboracions amb ells.