El projecte Tàndem Institut Salvador Sunyer i Aimeric + Festival Temporada Alta + Fundació Ciutat Invisible es vertebra entorn a les arts escèniques. A partir d'un anàlisi conjunta de les necessitats específiques del centre educatiu, s'adrecen les competències des de metodologies de treball per projectes, posant l'accent sobre la creació escènica. Es proposa un aprenentatge transversal a tot el centre, que impliqui el conjunt del professorat i permeti teixir aliances amb altres projectes artístics i educatius del territori.