Fauna

Tortuga d’estany

Tortuga d’estany

(Emys orbicularis)
Tortuga d’aigua de color gris fosc, molt escassa a Catalunya, que ha estat objecte d’un projecte LIFE de recuperació en aquesta zona i és un dels emblemes faunístics de l’espai. Hiverna de novembre a març i pot arribar a pesar més d’1,5 kg i a viure més de 100 anys. S’alimenta d’amfibis, petits peixos, crustacis i altres animals que caça.

Blauet

Blauet 

(Alcedo atthis)
La fauna ornitològica és un dels grans valors de l’espai i aquest petit ocell acolorit n’és un bon exemple. S’alimenta de peixos que captura amb gran habilitat penetrant a l’aigua amb molta velocitat.

Arpella vulgar 

Arpella vulgar 

(Circus aeruginosus)
Aquest rapinyaire propi de les llacunes i aiguamolls troba a la zona uns dels seus pocs refugis de cria a Catalunya, fet que indica la bona qualitat ecològica de l’espai.

Flora i vegetació

Om

Om

(Ulmus minor)
Arbre característic dels boscos de ribera, que tolera bé la presència de sal al sòl, fet que li permet créixer als trams finals del riu, prop del mar. Una malaltia deguda a un fong, la grafiosi, ha fet reduir la població d’oms a la península Ibèrica en més d’un 80%.

 

balca

Balca

(Typha angustifolia)
Planta que creix a la vora de llacunes, rius i canals. Les arrels, que es desenvolupen en rizomes, sempre estan en zones inundades. La base blanca de les tiges és comestible.

Tamariu

Tamariu

(Tamarix anglica)
Arbre de port modest i desgarbellat que trobem al llarg de tot el perímetre de la llacuna, propi de sòls nitrificats i rics en sals.