Fauna

Serp de vidre

Serp de vidre

(Anguis fragilis)
El vidriol, també anomenat serp de vidre per la fragilitat de la cua, cerca els espais humits, molt abundants al bosc de Tosca. Tot i el seu aspecte de serp, està emparentat amb les sargantanes.
 

conill

Conill 

(Oryctolagus cuniculus)
Espècie inclosa dins del programa de seguiment de la fauna del parc natural a causa de la dràstica reducció de la població per la malaltia vírica hemorràgica. El conill és essencial en la dieta de molts predadors.

Flora i vegetació

Roureda

Roureda

(Quercus robur)
A la Garrotxa conflueixen paisatges vegetals mediterranis i centreeuropeus. La roureda, en aquest cas de roure pènol, és el bosc que millor representa aquesta transició.