La tasca de la Fundació

El Parc de Pedra Tosca és el resultat d’un projecte LIFE – Medi Ambient, que va comptar amb la Fundació com a soci col·laborador adquirint diverses finques del parc.

El projecte ha fet possible la restauració d’un espai valuós en procés de degradació, el manteniment de l’activitat rural i l’adequació de l’espai per a la visita i el lleure.