Geologia

El topònim de Can Roca-els blaus té el seu origen a unes roques precisament d’aquest color. En aquesta zona hi ha un gran aflorament de materials argilosos amb còdols i blocs englobats, anomenats farina de falla. Ens trobem en el contacte entre la serralada Prelitoral i la depressió del Vallès-Penedès. La serralada Prelitoral, encara que més modesta, es va formar al mateix temps que els Pirineus, durant l’orogènesi alpina. Posteriorment (durant el Neògen), falles normals van tallar els relleus costaners formant fosses tectòniques i la costa actual.

La peculiaritat geològica d’aquesta zona és que podem observar la rellevància d’una d’aquestes falles, la qual separa la serralada Prelitoral de la depressió del Vallès-Penedès. Aquesta falla ha triturat les roques, principalment pissarres, donant-les aquest aspecte i el color blavós. A més a més, aquest aflorament és excepcional perquè té un gruix superior als 300 metres i l’erosió, li ha donat unes formes espectaculars, conegudes com a càrcaves o bad-lands.

Altres roques que hi afloren són pissarres i roques metamòrfiques del Paleozoic, gresos i argiles vermelles i calcàries del Triàsic. A la plana, els materials són o bé, sediments recents dels rius, o bé argiles i capes de gresos i conglomerats poc cimentats del Neògen.

La seva excepcionalitat li val ser un dels Espais d’Interès Geològic declarats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (geozona 330) conjuntament amb altres afloraments de la zona de la Colònia Sedó, i en el proper aflorament de Ribes Blaves, a Olesa (geozona 329).

Espai inclòs en el GeoParc de la Catalunya Central

geoparc