Geologia

El massís de les Gavarres és l’extrem nord-est de la serralada Litoral. Té un relleu suau i està rodejat de falles normals neògenes (relativament modernes) que han originat fosses tectòniques com la de la Selva, al sud; o la de l’Empordà, al nord, i la costa actual a l’est.

Les roques que hi afloren són molt antigues, de més de 450 milions d’anys d’edat Paleozoic. Les principals són: gresos, lutites i calcàries, aquestes últimes explotades en antics forns de calç presents a la zona. També hi trobem roques d’origen volcànic de la mateixa antiguitat. Totes aquestes roques presenten un grau de metamorfisme baix.

La facilitat d’alteració d’aquestes roques fa que sovint siguin cobertes per sòls que faciliten la implantació de la gran massa forestal que cobreix la zona, deixant un paisatge en que destaca, per sobre de tot, el mantell vegetal dels boscos d’alzines i suredes.