La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.
 

Gestió d’hàbitats

Boscos:
Redacció un pla tècnic de gestió i millora forestal.
Desenvolupament d'un conjunt de mesures de gestió forestal.
Mesures per afavorir la presència d’ocells insectívors forestals.
 

Prats i pastures:
Desenvolupament d'un conjunt de mesures d’afavoriment de prats i pastures.