Geologia

Aquest espai està situat en la Depressió de l’Empordà, una zona plana àmplia situada al nord-est de Catalunya. Limita al nord pels relleus poc abruptes de l’extrem oriental dels Pirineus, que s’enfonsen en el cap de Creus, i al sud, pels relleus de la serralada Prelitoral. Aquesta depressió correspon a fosses tectòniques originades, durant el Neogen, per falles normals que enfonsen blocs rocosos i al mateix temps es van omplint de sediments continentals o marins.

Al nord, no gaire lluny de la Rubina, afloren roques antigues del Paleozoic, generalment roques granítiques entre els afloraments quaternaris. Els sediments d’aquesta zona corresponen als dipòsits fluvials i deltaics del riu la Muga. En aquest tipus d’ambient, és corrent trobar sediments de maresma, amb llims, sorres i matèria orgànica, com és el cas de la Rubina, separats de la costa per cordons litorals i dunes.