Fauna

Cabra salvatge 

Cabra salvatge 

(Capra pyrenaica)
El congost de Fraguerau és un dels punts més favorables de tot el parc natural per observar la cabra salvatge. Grans escaladores, la població d’aquesta espècie va augmentant progressivament i va recolonitzant la resta del parc. Cal parar atenció a les baumes allunyades i als sons de roques que cauen per poder-les detectar. Al Montsant, les cabres són més tímides que als Ports o a Montserrat.