Fauna

Cabusset 

Cabusset 

(Tachybaptus ruficollis)
El cabusset i altres ocells capbussadors s’han vist afavorits per la millora de la qualitat de l’aigua i l’arribada d’altres espècies, com el cranc de riu americà, en les quals basen la seva alimentació.

Arpella 

Arpella 

(Circus aeruginosus)
En pocs anys, la recuperació de l’estany s’ha evidenciat amb la presència de més de 220 espècies d’aus, principalment aquàtiques. Hi destaca l’arpella, un rapinyaire d’aiguamoll amb poques parelles a Catalunya, i que es reprodueix a l’estany.

Fotja 

Fotja 

(Fulica atra)
Ànecs i fotges troben a l’estany la principal zona d’hivernada de la Catalunya interior, que acull prop del 75% d’aquestes aus del total de zones humides de la plana de Lleida.

Esplugabous

Esplugabous

(Bubulcus ibis)
Espècie hivernant a Catalunya des dels anys setanta, és típica d’ambients humits però també dels prats i pastures que els envolten.

 

Flora i vegetació

Canyís 

Canyís 

(Phragmites australis)
El canyissar juga un paper fonamental en l’equilibri ecològic i la conservació de l’espai. Distribuït per tota la perifèria de l’estany, i especialment en el punt d’entrada de l’aigua, el canyissar constitueix un sistema natural de depuració, que evita l’eutrofització de l’aigua.