La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu d’afegir-se a la iniciativa de l’Ajuntament d’Ivars de restaurar l’estany, dessecat l’any 1951.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itineraris.
Habilitar miradors i punts d’observació.
 

Biodiversitat

Seguiment avifauna Estany d'Ivars i Vila-sana 2013

Gestió d’hàbitats

Zones humides:
Recuperació de l’estany d’Ivars.