La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Biodiversitat

Catalogació de les poblacions de ratpenats..
Reintroducció de la tortuga d'estany.
 

Projectes LIFE

Desenvolupament del projecte LIFE Delta – Lagoon.

laggon