Geologia

Aquest espai està situat en la Depressió de l’Empordà, una zona plana àmplia situada al nord-est de Catalunya. Limita al nord pels relleus pocs abruptes de l’extrem oriental dels Pirineus, que s’enfonsen en el cap de Creus, i al sud, pels relleus de la serralada Prelitoral. Aquesta depressió correspon a fosses tectòniques originades, durant el Neogen, per falles normals que enfonsen blocs rocosos i al mateix temps es van omplint de sediments continentals o marins.

Al sud-oest, d’aquesta zona, afloren roques detrítiques del Neogen, generalment argiles, gresos i conglomerats i al sud, roques carbonatades del Mesozoic del massís del Montgrí. Els sediments d’aquest espai corresponen als dipòsits fluvials i deltaics del riu Fluvià, i sediments de maresma, amb llims, sorres i matèria orgànica, separats de la costa per cordons litorals i dunes.

L’espai Mig de Dos Rius està situat a la vora d’un meandre actual. La morfologia que presenta aquesta part del riu, dóna a entendre que la finca situada a la vora del braç esquerra del riu i que deixa enmig l’illa de Caramany, ha esdevingut en diverses ocasions un antic braç del Fluvià.