La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Obertura Punt d'Informació
Senyalització d’itineraris.
Creació d’una àrea de lleure i aparcament.

Biodiversitat

Creació de condicions favorables per a l’àliga cuabarrada.

Gestió d’hàbitats

 Boscos:
redacció d'un pla tècnic de gestió i millora forestal.
impuls de la Iniciativa Guardabosc.
desenvolupament d'un conjunt de mesures de gestió forestal.

Prats i pastures:
desenvolupament d'un conjunt de mesures d’afavoriment de prats i pastures.

Projectes LIFE

Desenvolupament del projecte LIFE Montserrat.

life  montserrat

 

Desenvolupament del projecte LIFE Pinassa.

pinassa