Geologia

La finca de l’Arion es troba als sud-oest de la Serra del Godall, en la seva vessant nord. Aquesta serralada constitueix un horst (bloc elevat respecte el seu voltant) constituït per material sedimentari Mesozoic i que forma part de la serralada Costanera Catalana en el seu extrem meridional. La finca del Arion es troba al peu d’aquest relleu, on hi ha el canvi de pendent que ha donat lloc a l’acumulació de material detrític constituït per argiles, sorres i graves d’edat Neògena, i que s’ha anat acumulant al peu d’aquest relleu per l’acció de les forces erosives.