La tasca de la Fundació

Avui dia, però, les oliveres velles estan amenaçades per la seva baixa productivitat i per la demanda d’aquests exemplars com a ornaments en jardineria. L’adquisició de l’espai per part de la Fundació té per objecte preservar-les.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itineraris.
Habilitar un centre d’atenció al visitant.
Recuperació i condicionament de camins.