Fauna

Tritó palmat

Tritó palmat

(Triturus helveticus)
Petit i esvelt tritó d’hàbits molt terrestres. La seva presència a les basses i al riu és un indicador de la bona qualitat de l’aigua.

Picot garser petit 

Picot garser petit 

(Dendrocopos minor)
La presència del petit dels picots és un indicador de la bona qualitat ambiental dels ecosistemes fluvials i dels boscos de ribera.

Granota roja

Granota roja

(Rana temporaria)
Espècie comuna als Pirineus, que no suporta temperatures superiors als 24ºC. És més fàcil observar-la a primera i a darrera hora del dia, atesos els seus hàbits crepusculars.

Flora i vegetació

Verneda

Verneda 

(Alnus glutinosa)
El vern és l’arbre més abundant a l’espai, i s’acompanya de salzes i freixes. El conjunt ofereix un ambient frescal i un excel·lent refugi per a molts ocells.