Geologia

Aquest paratge es troba situat a la vora d’uns grans meandres que fa el riu Segre en la seva part alta. Aquesta zona és més o menys plana, doncs correspon a un extrem de la fossa tectònica de la Cerdanya. Aquesta depressió es va formar per falles normals neògenes que van tallar als relleus dels Pirineus al final del seu aixecament. Aquesta fossa tectònica és la responsable de la configuració paisatgística de la Cerdanya. D’aquesta manera tenim una vall àmplia, per on discorre el Segre formant meandres, amb una direcció est-oest, entre mig dels relleus pirinencs del Cadí i Moixeró, al sud, i de la serra Comaermada, al nord.

Els sediments que es poden observar, són els típics d’un riu actual: graves i sediments recents de mida grollera que van ser explotats en el seu temps, donant lloc als forats que s’han omplert per les aigües subterrànies filtrades del riu i han format aquestes basses.

En el turó del Serrat del Gallissà i rodalies, podem trobar alguns exemples de les roques del substrat. Poden ser roques molt antigues del Paleozoic: calcàries, gresos i microconglomerats, o bé roques modernes del Neogen: lutites i gresos. Aquestes roques últimes són les que van omplir la fossa tectònica mentre s’anava enfonsant el bloc que es troba per sobre de la falla.

El mirador de la Serra de Gallissà permet una gran vista des d’on gaudir de la singular geologia de La Cerdanya.