Fauna

Blauet

Blauet

(Alcedo atthis)
El més llampant dels ocells pescadors dels nostres rius requereix talusos sorrencs amagats per excavar-hi el niu, i riberes tranquil·les des d’on restar a l’aguait de les preses. Al Sot del Fuster hi troba l’espai vital que necessita.

 

Agró roig 

Agró roig 

(Ardea purpurea)
Aquest espectacular ocell pescador utilitza les aigües somes dels marges del Segre al seu pas pel Sot del Fuster, així com els canyissars de la reserva, com a lloc de pesca i repòs. La protecció de l’espai i la tranquil·litat que se’n deriva ofereixen a l’escàs agró roig les condicions ideals per poder-hi nidificar.

Flora i vegetació

SALZE

Bosc de ribera

La reserva protegeix una mostra molt ben conservada del bosc de ribera de la plana, amb àlbers, salzes i verns. A banda de ser un refugi de biodiversitat, el bosc de ribera actua com a filtre de les aigües provinents dels conreus abans que aquestes arribin al riu.