Experiències expositives que ens interpel·len i noves mirades al voltant de la creació artística