Informació bàsica

Per què és important conèixer quines espècies hi ha al planeta i com aquestes han evolucionat al llarg de la història? Les primeres formes de vida es van originar fa gairebé 4 mil milions d’anys. Des de llavors, i sobrevivint a vàries extincions massives, s’ha generat una enorme diversitat d’organismes, dels que només se n’han catalogat uns 2 milions d’espècies. Actualment, ens trobem immersos en una gran crisi de biodiversitat on el ritme d’extinció és unes mil vegades major que la que tindria lloc per causes naturals. En aquest projecte aprenem sobre biodiversitat i els processos evolutius que la generen i mantenen al llarg del temps, l’estructura genètica de les espècies i la seva capacitat d’adaptació al medi, aspectes vitals per tal de poder conservar la riquesa del planeta i assegurar el seu futur, i el nostre.

Què aprendràs?

La pressió ambiental que exerceix l’ésser humà sobre el planeta ha desencadenat, segons nombrosos científics, la sisena gran extinció. Aquest fet, juntament amb la manca d’experts i la situació político-econòmica del moment, dificulta el descobriment i la descripció dels 10 milions d’espècies que es calcula que habiten a la Terra abans no desapareguin del tot. En aquest projecte treballem les bases de l‘evolució i de la genètica des d’un punt de vista teòric, funcional i conservacionista, posant l’accent en les particularitats genètiques i morfològiques que permeten distingir i analitzar els diferents organismes.

Durant aquest procés, obtindreu els coneixements i les eines necessàries per a poder dissenyar i desenvolupar la vostra pròpia recerca. Aprendreu a identificar organismes in situ, als voltants del centre de Món Natura Pirineus, utilitzant les eines més innovadores de biologia molecular per poder extreure i seqüenciar l’ADN de les mostres obtingudes, així com tecnologia i eines computacionals d'avantguarda per poder analitzar-les. Mitjançant el treball de camp i els experiments al laboratori, podreu  validar, des d’un punt de vista genètic, la identificació que havíeu fet prèviament tot utilitzant mètodes bioinformàtics. Qui sap, potser hi ha sorpreses! Sabeu què són les espècies críptiques o bessones? No us preocupeu, si pel propi nom no ho endevineu, ja us ho explicarem al MónNatura Pirineus. En el cas que trobem una espècie nova, li haurem de posar nom, així que aneu pensant com li diríeu!

Tots els conceptes s’expliquen a través de casos pràctics, alhora que el projecte també inclou debats i reptes científics sobre la biodiversitat i l’evolució per tal d’estimular l’esperit crític i la vostra passió per la ciència.

Equip investigador

Aquest projecte està liderat per investigadors de l’Institut de Recerca en Biologia d’Insectes (IRBI). El projecte es durà a terme en castellà, català i anglès.