Sessions 2023/2024

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU: "Sex Education"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital de Sant Pau

Sessió a càrrec de: Dr. Josep Estadella

Especialitat: Ginecologia

No... no es tracta de la sèrie de Netflix. Però conèixer les conductes sexuals de risc i les seves conseqüències sempre és necessari per un metge.

En aquesta sessió parlarem sobre les malalties de transmissió sexual més freqüents, els seus símptomes, la seva prevenció i el tractament de les mateixes.

Et presentarem diversos casos de pacients que consulten per símptomes i caldrà orientar-les adequadament.

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU: "L’embaràs i el part. Un moment molt especial"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital de Sant Pau

Sessió a càrrec de: Dra. Carmen Medina

Especialitat: Ginecologia – Unitat de Medicina Materno Fetal

La Dra. Medina de Sant Pau s’ha posat malalta. Té vàries gestants que l’esperen a la consulta, i una al quiròfan pendent de cessària.

A l’hospital, les gestants de la Dra. Medina reclamen ser visitades. Seràs capaç d’informar-les del desenvolupament dels seus bebès? Podreu finalitzar la consulta de la doctora, i arribar a temps a la cesària? Vigila, que no et truquin de la Sala de Parts per atendre un part precipitat!

En aquesta sessió estudiarem els canvis fisiològics més importants que experimenta la dona durant l’embaràs, com avaluem als bebès intraúter i diagnostiquem patologia fetal, així com la fisiologia del part.

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU: "La Contraceptació"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital de Sant Pau

Sessió a càrrec de: Dra. Juan José Espinós

Especialitat: Ginecologia – Unitat d’Endocrinologia Reproductiva

Vull evitar un embaràs. Com puc fer-ho? Hi ha diferents mètodes? Quins són els seus avantatges i inconvenients?

I si vull buscar un embaràs però no ho aconsegueixo? Hi ha mètodes que actuen de forma contrària a l'anticoncepció?

No existeixen mètodes d'anticoncepció ideals, tots tenen els seus avantatges i inconvenients i aquests han d'adaptar a les circumstàncies personals de cada usuari.

En aquesta sessió abordarem en què consisteix cada mètode, com es fa servir, la seva eficàcia, avantatges addicionals i els inconvenients que poden comportar. També veurem si existeixen formes o mètodes per millorar la concepció.

HOSPITAL DE BELLVITGE: "El llarg viatge de Morfeo"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge

Sessió a càrrec de: Dra. Maria Josep Colomina Soler

Especialitat: Anestesiologia

A la primera part de la sessió s’explicarà el que va suposar la irrupció de l’anestèsia en la història de la medicina i la cirurgia.

El paper actual de l’anestèsia en la medicina moderna (especialitat transversal, necessària per la majoria d'especialitats, molt completa i amb sortides laborals diverses).

Diferències entre anestèsia general, anestèsia regional i sedació.

Anestesiòlegs i anestesiòlogues experts en tractament del dolor agut i crònic. Paper en la preparació abans de l’operació i en la rehabilitació post intervenció.

Reanimadors i reanimadores: experts en el pacient crític agut.

Què ens espera en un futur? Nous fàrmacs, noves tecnologies, nous descobriments fisiològics (projecte BRAIN).

Es faran tallers teòric-pràctics de reanimació cardiopulmonar (RCP).

HOSPITAL DE BELLVITGE: "Radiologia a l’abast de tothom, present i futur."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge

Sessió a càrrec de: Dr. Albert Castillo Pinar, Dra. Francis Astrid Garay Buitron, Dra. Karina Gordillo Zabaleta, Dr. Pablo Rios Ballarin, Dr. Ricardo Ponce Silva

Especialitat: Diagnòstic per la imatge

En aquesta sessió farem una introducció a l'àmbit professional de la radiologia.

Farem una petita explicació de manera didàctica sobre l'adquisició de les imatges en la radiografia convencional, ecografia, tomografia i ressonància magnètica.

Es farà un repàs de les diferents seccions que conformen el servei de radiologia: abdomen, tòrax, neuroradiologia, múscul-esquelètic, angioradiologia, pediatria i mama repassant les patologies més freqüents de cada secció i la funció del radiòleg en cadascuna.

Es presentaran casos clínics en els quals el radiòleg juga un paper important en el diagnòstic i, per consegüent, en el maneig del pacient.

Veurem els últims avanços en la radiologia (seqüències avançades/funcionals de ressonància magnètica i intel·ligència artificial).

La part pràctica es dividirà en dos, per una banda, es resoldran casos clínics on el radiòleg juga un paper central en el diagnòstic o el maneig del pacient i, d'altra banda, es mostrarà les sales de tomografia, angiografia, ressonància magnètica i ecografia. En aquesta última es farà una demostració pràctica. En aquests ambients, els explicarem com s'adquireixen les imatges i el rol de cada professional de l'equip de radiologia (tècnic radiòleg, infermer i radiòleg).

HOSPITAL DE BELLVITGE: "Medicina intensiva "

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Universitari de Bellvitge

Especialitat: Medicina Intensiva

En aquesta sessió farem una introducció al grup dels aspectes més essencials de la organització de la atenció al pacient crític.

Definirem que és un pacient crític i quines són les seves necessitats des del punt de vista dels recursos humans i de dispositius tecnològics.

Descriurem les principals síndromes que es diagnostiquen i es tracten en una Unitat de Cures Intensives i els principals sistemes i dispositius de suport vital utilitzats.

Explicarem quines són les principals complicacions agudes i seqüeles que pot patir un pacient ingressat a una Unitat de Cures Intensives (UCI)

Finalment farem una introducció a les principals línies d’investigació i d’innovació  del Servei de Medicina Intensiva.

Posteriorment dividirem el grup en dos estacions clíniques de treball on durem a terme la part pràctica:

1) Atenció al pacient crític amb una visita a les Unitats de Cures Intensives  on s’explicarà la rutina de treball diària  a una UCI.

2) Interacció pràctica amb els diferents dispositius de suport vital emprats per la cura i suport del pacient crític i introducció al Projecte d’Innovació de la UCI Multisensorial.

 

HOSPITAL CLÍNIC: "Nefrologia, més enllà del ronyó."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Centre DIRAC - Hospital Clínic

Sessió a càrrec de: Dr. Josep-Vicent Torregrosa

Especialitat: Nefrologia

Conèixer les “multi-tasques” del ronyó i el seu maneig. Conèixer què implica tenir patologia renal. Conèixer què fa un servei de nefrologia i com s’organitza.

Entendre amb senzillesa el maneig de patologies renals i electròlits de fracàs renal agut i de la malaltia renal crònica (hemodiàlisis, diàlisis peritoneal i trasplantament renal)

Visitar el laboratori d’investigació i la unitat de diàlisis i la resta del Servei.

 

HOSPITAL CLÍNIC: "La importància de la visió a través dels anys"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Institut Clínic d’Oftalmologia - Hospital Clínic (Seu Maternitat)

Sessió a càrrec de: Dr. Alfredo Adan

Especialitat: Oftalmologia

Conèixer en què consisteix la visió i què implica tenir una malaltia visual. L’impacte de les malalties visuals al món i com s’organitza el servei d’oftalmologia: àrea de consulta externa i quiròfan, així com els professionals que hi intervenen.

Entendre el maneig de les malalties oculars més comunes tant les malalties mèdiques com les que requereixen tractament quirúrgic. Quins elements diferencials tenen les consultes mèdiques o els quiròfans d’aquest servei.

Visitarem el centre de simulació quirúrgica de l’institut d’Oftalmologia (Clínic Eye Training Center).

HOSPITAL CLÍNIC: "Endocrinologia Digestiva"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Clínic de Barcelona

Sessió a càrrec de: Dr. Josep Vidal

Especialitat: Endocrinologia Digestiva

Objectius de la sessió:

  1. Entendre la base teòrica de la relació entre estil de vida i l’aparició de malaltia.
  2. Entendre el paper de l’obesitat com a causa arrel de moltes malalties de la nostra societat.
  3. Reconèixer l’estigma associat a malalties com l’obesitat i la diabetis i entendre les implicacions que això té.
  4. Conèixer de manera pràctica les eines que fem servir en l’anàlisi de la composició corporal, la despesa energètica i el control de la glucosa en sang.
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL: "El pacient té la clau!"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Germans Trias i Pujol

Sessió a càrrec de: Dra. Cristina Tural, Dra. Raquel Núñez

Especialitat: Medicina Interna

Interrogar, escoltar, interpretar, relacionar, explorar, coordinar, comunicar... són els pilars en els que es basa l’activitat de l’internista. L’internista interroga al pacient i l’escolta, relaciona els seus símptomes i les troballes de l’exploració física per arribar al diagnòstic,  es coordina amb els diferents especialistes i es comunica amb el pacient i la família per empoderar-los enfront de la malaltia. La feina de l’internista és entendre el pacient en la seva globalitat. Malgrat aquesta visió integral del pacient, també té àrees d’expertesa que el permeten excel·lir en l’assistència al pacient, la recerca i la docència.

Durant la jornada aprendrem a diagnosticar malalties amb casos pràctics interactius simulats adaptats als joves que ens visiten; prèviament donarem les nocions bàsiques de la història clínica que permetin arribar al diagnòstic dels casos que presentem. També visitarem les instal·lacions en les que fem la nostra activitat diària.

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL: "El futur és en els nostres gens, o no."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Germans Trias i Pujol

Sessió a càrrec de: Dr. Ignacio Blanco i Dra. Elisabeth Castellanos

Especialitat: Genètica Clínica

La genètica es una ciència relativament jove. Fa poc més de 150 anys quan Gregor Mendel va establir les seves lleis sobre la herència (recordeu els pèsols?).

Són pocs anys però plens de descobriments i noves oportunitats per entendre com som i per què emmalaltim.

Els avenços en genètica, genòmica i proteòmica estan millorant el diagnòstic i coneixement de les malalties, el desenvolupament de nous  tractaments i, en general, una millora de la salut. L'ús de proves genètiques i el diagnòstic molecular ens permet somiar en un nou enfocament de la medicina, la medicina personalitzada i de precisió.

Durant la jornada revisarem els principals conceptes sobre genètica clínica i com podem aplicar-los per millorar la salut de les persones. També reflexionarem sobre el reptes ètics que aquests avenços suposen per la nostra societat.

A la part pràctica treballarem com es pot aïllar el material genètic, l’ADN i com podem llegir la seva seqüència.

HOSPITAL GERMANS TRIES I PUJOL: "El cervell: un petit i complex ordinador a dins del nostre cos."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital Germans Trias i Pujol

Sessió a càrrec de: Dra.Lourdes Ispierto i Dra.Mireia Gea

Especialitat: Neurologia

Com és el Sistema Nerviós? Quines diferències hi ha entre Sistema Nerviós Central i Perifèric? Com funcionen el cervell, les neurones i les seves connexions o circuits? En aquesta sessió revisarem les bases anatòmiques, quin és el funcionament del Sistema Nerviós en condicions normals i quines són les principals causes o factors de risc a l’hora de desenvolupar les malalties del Sistema Nerviós.

Durant la sessió es comentaran algunes de les patologies de més prevalença o de més alt impacte com: ictus, malalties neurodegeneratives (demències, Parkinson, Esclerosi Lateral Amiotròfica), Epilèpsia, malalties desmielinitzants i autoimmunes (Esclerosi Múltiple).

A la part pràctica s’explicarà com, a través d’una exploració neurològica completa, es pot deduir on està el problema. A més, es realitzarà un estudi ecogràfic transcranial per tal de revisar la circulació cerebral i visualitzar algunes estructures cerebrals profundes. 

HOSPITAL DEL MAR: "Malalties infeccioses: més presents que mai."

Horari: 9 a 13h

Lloc: Hospital del Mar

Sessió a càrrec de: Dr Juan Pablo Horcajada (coordinador), Dra Milagro Montero, Dra Silvia Gómez Zorrilla, Dra Francesca Sánchez

Especialitat: Malalties infeccioses

Quines són les Malalties Infeccioses de més prevalença i amb un major impacte? En aquesta sessió estudiarem les malalties infeccioses més importants, quines són les principals causes i els factors de risc a l’hora de desenvolupar les infeccions.

Durant la sessió parlarem sobre diferents infeccions com: les produïdes per bacteris, virus, fongs i paràsits, les que es poden adquirir a la comunitat i les relacionades amb l’assistència sanitària, quines són les més contagioses i quines són les mesures preventives, i quins són els tractaments antimicrobians més utilitzats.

En la part pràctica es visitarà la sala d’hospitalització de malalties infeccioses on hi ha habitacions d’aïllament preparades per a pacients amb malalties contagioses, s’analitzaran diferents casos clínics i es visitarà el laboratori de microbiologia on es fan proves diagnòstiques d’aquestes malalties.

HOSPITAL DEL MAR: "Una aproximació a la cirurgia."

Horari: 9 a 13h

Lloc: Hospital del Mar

Sessió a càrrec de: Dr. Manuel Pera, Dra. Marta Pascual, Dr. Joan Sancho, Dra. Nuria Argudo, Dr. Juan Gúzman

Especialitat: Cirurgia general

En què consisteix l'activitat dels cirurgians? Quins han estat els avanços i les innovacions més rellevants en la cirurgia durant els últims anys?

A aquestes preguntes i a altres més es respondrà en una sessió interactiva titulada “Introducció a la cirurgia en el segle XXI”

Després d'aquesta sessió introductòria, els alumnes assistiran a la sessió d'urgències amb l'equip de guàrdia del Servei de Cirurgia en la qual s'expliquen i discuteixen tots els casos assistits i operats durant el dia anterior.

A continuació, s'han planificat dos tallers pràctics, un de sutures i nusos i un altre amb un pelvitrainer per a practicar tècniques bàsiques de cirurgia laparoscòpica. Grups reduïts d'alumnes disposaran d'un instructor que supervisarà la pràctica.

Finalment, es realitzarà una visita guiada a un quiròfan on aprendran els conceptes d'asèpsia i antisèpsia i se'ls ensenyarà a rentar-se i a col·locar-se la bata i els guants com fan els cirurgians abans de cada intervenció quirúrgica.

HOSPITAL DEL MAR: "Si una bona salut mental vols tenir, unes quantes coses has de saber"

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital del Mar

Sessió a càrrec de: Víctor Pérez Sola. /Francina Fonseca Casals /Daniel Bergé Vaquero.

Especialitat: Psiquiatria


Les malalties mentals afecten una de cada quatre persones i en el 50% dels casos els símptomes apareixen abans de complir els 18 anys.

Durant la sessió posarem l'accent en els factors de risc i els costos que suposen per a la societat.

Revisarem els factors de risc i de protecció per a les malalties mentals més freqüents, ressaltant la necessitat de disminuir l'estigma d'aquesta mena de trastorns.

HOSPITAL VALL D'HEBRON "Servei d’Oncologia Mèdica, on assistència i recerca es donen la mà."

Horari: 9 a 13h

Lloc: Hospital del Vall d’Hebrón

Sessió a càrrec de: Dra. Elena Élez

Especialitat: Oncologia

El nostre Servei, des de la seva creació, ha experimentat un important creixement quantitatiu i qualitatiu en les àrees d’atenció al pacient, ensenyament i perspectiva de la recerca. El càncer cada dia és una malaltia més freqüent, nosaltres fem una assistència d’alta qualitat vinculada a la recerca clínica i translacional, que aplica el coneixement de la investigació bàsica a la prevenció i el tractament dels casos clínics. Això ens permet veure pacients de fora de la nostra àrea de referència per participar en assajos clínics. Som un referent de l’oncologia clínica en tots els àmbits.

En aquesta sessió tractarem els conceptes bàsics dins la medicina traslacional i l’especialitat d’Oncologia Mèdica per conèixer el dia a dia dels i les professionals d’aquest servei, i quins camps d’influència tenen en la medicina i el tipus de pacients que acostumen a atendre. Tindrem l’oportunitat de veure com funciona el servei i com integrem la recerca: consultes externes, Hospital de dia i els laboratoris on es realitza la recerca clínica bàsica d’aquest àmbit.

HOSPITAL VALL D'HEBRON "Estada a la unitat de cremats."

Horari: 9 a 13h

Lloc: Hospital del Vall d’Hebrón

Sessió a càrrec de: Dr.Barret

Especialitat: Unitat de cremats

En aquest servei en aproximarem al món dels cremats, veurem diferents unitats com cirurgia plàstica, consultes externes i proves diagnòstiques.

Sabrem en què consisteix la medicina regenerativa, els empelts, la cura de cremades i els guariments de ferides.

A la part pràctica veurem com s’aborden aquests casos a quiròfan, les proves diagnostiques i com funciona un microscopi quirúrgic.

HOSPITAL VALL D'HEBRON "Pediatria: de les patologies comunes a les teràpies avançades."

Horari: 9:30 a 13:30h

Lloc: Hospital del Vall d’Hebrón

Sessió a càrrec de: Dr. Antonio Moreno Galdó (Cap del servei de Pediatria)

Especialitat: Pediatria

Durant aquesta sessió es farà una breu explicació teòrica de com és l'atenció pediàtrica a l’hospital Vall d’Hebron i tot seguit ho il·lustrarem amb alguns exemples basats en casos clínics freqüents.

Després es procedirà a fer un recorregut per diferents àrees de l’hospital. En aquest servei ens aproximarem al món als infants, veurem diferents unitats com neonatologia, consultes externes, quiròfan i proves diagnòstiques. 

A la segona part del matí ens desplaçarem al laboratori de simulació pediàtrica on farem pràctiques de situacions clíniques senzilles i practicarem maniobres de reanimació bàsica.