Les zones humides són, junt amb els rius, l’hàbitat més ric i alhora amenaçat a Catalunya, amb una disminució global del 50% d’espècies als darrers 20 anys. El canvi climàtic també agreuja aquesta situació. La seva restauració és una de les respostes i solucions més potents per a revertir-ho.

La Fundació ha impulsat molts projectes de restauració: l’estany d’Ivars, les llacunes de Can Morgat a Banyoles, les salines de la Tancada i la llacuna de l’Aufacada al delta de l’Ebre, etc. Actualment, centra els seus esforços en la restauració de l’estany de Sils, en conveni amb la Fundació Emys, l’Ajuntament de Sils i l’Agència Catalana de l’Aigua. I a través del Centre de Resiliència Climàtica està participant en el projecte BIORESILMED (2023-2025) per tal de restaurar la surgència dels Ullals de Panxa al delta de l’Ebre i, alhora, contribuir a un model d’economia circular basada en els espais naturals al delta.