Equipaments culturals

La Fundació disposa d'un conjunt d'equipaments culturals des dels quals s'expandeixen les propostes de creació i coneixement, així com algunes activitats lúdiques i pedagògiques.