Joves i Ciència

Joves i Ciència vol promoure les vocacions científiques entre els joves.

Inscripcions obertes per al Joves i Ciència 2018 fins al 19 de febrer.

Inscripcions aquí

 

Calendari 2018:

 • 15 de gener - 19 de febrer: Inscripcions
 • 19 febrer - 31 març: Primera fase de selecció
 • Primera quinzena d'abril: Comunicació via correu electrònic de la primera fase de selecció
 • 20-21 o 27-28 d'abril: Segona fase de selecció, entrevistes als preseleccionats
 • Primera quinzena de maig: Comunicació final als seleccionats
 • 25 de juny - 7 de juliol: Estades a MónNatura Pirineus 2018
 • Juny, juliol i agost: Estades al Centre de Recerca (participants seleccionats al 2017) i Estades de Recerca Internacional (participants seleccionats al 2016)

El programa ofereix la possibilitat d'entrar en contacte directe amb la investigació científica. Té una durada de tres anys i es porta a terme fonamentalment als estius. 

1r any- Estades a MónNatura Pirineus

Es seleccionaran 50 estudiants de 4t d'ESO que, durant 13 dies, viuran la investigació científica a MónNatura Pirineus de la mà d'investigadors de primera línia. Els seleccionats treballaran en un dels 5 projectes proposats.

 • FINESTRES AL CEL, una visió completa de l’astronomia actual - Projecte liderat per investigadors del Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, Université d'Aix-Marseille-CNRS (França), del Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, Université de Bordeaux-CNRS (França), i del Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid.
 • DESCOBRINT LA BIODIVERSITAT I L’EVOLUCIÓ, del treball de camp fins a la genètica actual a través de la informàtica - Projecte liderat per investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) de Barcelona, centre mixt de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i de la Col·lecció Zoològica Estatal de Baviera, ZSM (Alemanya).
 • MIRANT DES DEL CEL: com afecta el canvi climàtic als nostres boscos?- Projecte liderat per investigadors del Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Lleida), i associats al Màster Forestal Europeu Erasmus Mundus coordinat per la University of Eastern Finland (Finlàndia).
 • FOTOSÍNTESI ARTIFICIAL: llum i aigua com a fonts d’energia - Projecte liderat per investigadors de l’Imperial College London (Regne Unit).
 • EXPLORANT L’ESTRUCTURA DE LES PROTEÏNES: des dels gens fins a les nanomàquines - Projecte liderat per investigadors del John Innes Centre (Regne Unit) i de la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca).
2n any- Estades al Centre de Recerca

Durant l’estiu de 1r a 2n de batxillerat, viuen directament la recerca científica en un laboratori d’un centre de recerca local.

3r any- Estades de Recerca Internacional

Els estudiants s’enfronten al repte de proposar un projecte de recerca a desenvolupar, ja sigui en un centre d’investigació o en un programa internacional de ciència.

 

Podeu consultar aquí el tríptic informatiu del Programa Joves i Ciència 2018

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al      93 214 25 49