A través de Science Academy tenim l’objectiu de promoure les vocacions científiques entre joves, per impulsar el coneixement i les seves oportunitats en el futur acadèmic i professional, cercant l’excel·lència que els permetrà ser agents transformadors destacats, motor de canvi per a un futur millor, i contribuir a donar resposta als grans reptes globals. 

Si t’interessen els programes de Science Academy i encaixes amb els perfils proposats, no ho dubtis, presenta la teva candidatura per participar-hi, independentment de la teva situació econòmica. 

La Fundació ofereix ajuts per a la participació, i tu pots optar-hi, viure l’experiència i formar part de la gran comunitat de joves Fellows dels programes de La Pedrera Science Academy. 

Els processos de selecció per als programes formatius de Science Academy es basen en l’avaluació de diverses qualitats de les persones candidates, en igualtat de condicions. Per tal que la quota a abonar no sigui un fre a la participació de cap estudiant, si curseu estudis a Catalunya i heu estat seleccionats o seleccionades per un d’aquests programes, podreu sol·licitar un ajut (total o parcial), mantenint la reserva de la vostra plaça, i sense haver d’efectuar cap pagament, fins a la resolució de la sol·licitud. 

L'atorgament de l'ajut es calcularà en funció de la situació, renta i patrimoni familiar, prenent com a referència els llindars establerts a l’article 8 del Reial Decret 154/2022. de 22 de febrer.

El calendari, el procediment, la documentació a entregar per optar als ajuts i el pressupost assignat dependrà de cada programa i s’informarà convenientment, en cada cas, a les bases del programa i a les persones seleccionades que ho sol·licitin.

Si voleu més informació sobre el programa d'ajuts econòmics, podeu contactar-nos a coneixement@fcatalunyalapedrera.com