Fase 1 Estades científiques a MónNatura Pirineus 2024

Dates: 25 juny – 7 juliol 2024


Lloc: MónNatura Pirineus

Els cinquanta estudiants seleccionats tenen l’oportunitat de viure una experiència única participant en un dels cinc projectes de recerca científica proposats en aquesta fase. Se seleccionaran un total de deu estudiants per projecte.

El Programa Joves i Ciència no acaba amb les Estades científiques a MónNatura Pirineus, sinó que té una continuïtat durant els dos anys posteriors, amb les Estades al Centre de Recerca i les Estades de Recerca Internacional. Aquestes dues fases tenen l’objectiu de seguir acostant els estudiants a la ciència, ja sigui fent una estada en un centre de recerca o en un programa internacional de ciència.

Per poder formar part de la segona fase del programa, els estudiants hauran d’escriure un article científic durant el primer trimestre de 1r de Batxillerat. La qualitat d’aquest treball serà determinant per obtenir un plaça a la següent fase del programa. 

Fase 2 Estades al Centre de Recerca

Dates: Juny - Juliol - Agost


Lloc: En funció de l’estada

Durant l’estiu de 1r a 2n de Batxillerat, els estudiants seleccionats a la primera fase del programa podran continuar tenint experiències en investigació científica en un centre de recerca local. L’objectiu d’aquesta fase és que cada estudiant s’incorpori a un equip d’investigació d’un laboratori científic, on podrà treballar amb professionals de primer nivell i en grups de recerca internacionals. 

Aquesta fase també inclou una única opció d’estada de recerca internacional amb places reservades per als estudiants del Programa Joves i Ciència en un prestigiós programa de ciència; així com la possibilitat de sol·licitar plaça i entrar en el procés de selecció d’alguns programes internacionals de ciència recomanats per la Fundació, però en què el Programa Joves i Ciència no hi té places reservades. 

Com a requisit per accedir a aquesta etapa del programa, caldrà haver escrit un article científic i cursar el batxillerat científic i/o tecnològic.


 

Centres de recerca locals

Els estudiants seleccionats podran fer una estada en un centre de recerca local en què el Programa Joves i Ciència hi té places reservades. Treballaran en un entorn de recerca real incorporant-se en un equip científic.

Programes internacionals de ciència

(amb i sense places reservades)

El Programa Joves i Ciència ofereix un única opció d’estada de recerca internacional amb places reservades al Research Science Institute (RSI), al Massachusetts Institute of Technology (MIT) als Estats Units.

D’altra banda, els estudiants podran fer la sol·licitud per participar i entrar en el procés de selecció d’alguns programes internacionals de ciència recomanats per la Fundació, on el Programa Joves i Ciència no hi té places reservades. 
 

Fase 3 Estades de Recerca Internacional

Dates: Juny - Juliol - Agost
Lloc: En funció de l’estada

En aquesta etapa els estudiants hauran de buscar pel seu compte un projecte de recerca a desenvolupar durant l’estiu de 2n de Batxillerat, ja sigui en un centre d’investigació o en un programa de ciència. L’objectiu d’aquesta fase és que siguin els propis estudiants qui busquin un projecte de recerca en el qual treballar que s’ajusti a les seves preferències i interessos científics. Tot i que el propòsit d’aquesta fase és que els estudiants busquin oportunitats de recerca a nivell internacional, també s’admetrà la possibilitat de realitzar una estada local en un centre o institució on l’estudiant hi tingui un interés en particular. 

Com a última opció, el Programa Joves i Ciència oferirà als estudiants un nombre de places reservades limitades per participar en un programa internacional de ciència o incorporar-se en un equip d’investigació d’un centre de recerca internacional durant aquesta fase; així com la possibilitat de sol·licitar plaça i entrar en el procés de selecció d’alguns programes internacionals de ciència recomanats per la Fundació, però on el Programa Joves i Ciència no hi té places reservades. 

Estades de Recerca Internacional

En aquesta tercera fase, els estudiants tenen l’oportunitat de crear la seva pròpia experiència científica a mida! Per fer-ho, hauran de buscar, pel seu compte, un projecte de recerca que s’ajusti a les seves preferències i interessos en un centre de recerca o en un programa de ciència internacional (o local).
 

Programes internacionals de ciència

(amb i sense places reservades)

D’una banda, el Programa Joves i Ciència ofereix places limitades per participar en un programa internacional de ciència o incorporar-se en un equip d’investigació d’un centre de recerca internacional.  

D’altra banda, els estudiants podran fer la sol·licitud per participar i entrar en el procés de selecció d’alguns programes internacionals de ciència recomanats per la Fundació, on el Programa Joves i Ciència no hi té places reservades.