Programa d'Acompanyament Educatiu

Programa d’acompanyament per a l'èxit educatiu. Estimulant les habilitats creatives i emocionals dels infants i adolescents.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT EDUCATIU? 

El Programa és una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera per millorar l’èxit educatiu d'infants i adolescents, reforçant i complementant la funció educativa de la família i de l’escola.  

Acompanyem als infants i adolescents en la realització de les tasques escolars i en el seu desenvolupament integral. Al mateix temps que adquireixen estratègies d’estudi i d’aprenentatge, facilitem el seu desenvolupament emocional i creatiu integrant, en les activitats, dinàmiques que estimulen la seva curiositat innata, l’experimentació, l’expressió d’emocions, el fer-se bones preguntes i la resolució de problemes, la seva  integració  i participació en un grup d'iguals, el treball col·laboratiu… Habilitats i competències que promouen la seva autonomia i que els preparen per al seu futur com a adults.

 

 

A QUI ENS ADRECEM?

A infants d’Educació Primària (6-12 anys) i a adolescents d’Educació Secundària (12-16 anys) que necessitin un acompanyament educatiu en temps extraescolar.

Volem atendre tant a estudiants que necessiten suport i orientació per a la realització de les tasques escolars, com a aquells amb dificultats per disposar d’un acompanyament extraescolar per part de la família (dificultats per conciliar la vida laboral i la vida familiar, famílies nombroses, etc.).

QUÈ OFERIM?

 • Acompanyament a l’escolaritat: temps i espai sortint de l’escola o l’institut per fer els deures, amb l’acompanyament d’un equip d’educadors que vetlla perquè infants i adolescents realitzin les tasques escolars, reforçant especialment les competències bàsiques (matemàtiques i llengües), aprenguin a organitzar-se i assumeixin progressivament més autonomia en l’aprendre a aprendre.

 • Desenvolupament d’habilitats d’intel·ligència emocional*: generant un clima de relació i de confiança entre infants/adolescents i entre aquests i els educadors, que ens permet afavorir l’aprenentatge de competències d’educació emocional al voltant de cinc eixos:

  1.       La identificació i la gestió de les emocions: autoregulació

  2.       La resiliència: confiança i acceptació pròpia

  3.       L’empatia activa: educar la compassió

  4.       La resolució positiva de conflictes i l’assertivitat

  5.       Les pràctiques restauratives com una alternativa al càstig

  * Proposta d’intervenció en educació emocional del Programa, dissenyada amb l’assessorament de Pax Dettoni. Pots descarregar-te la Guia d’intervenció en Educació Emocional aquí.

 • Estímul de la creativitat*: reforçant les competències d’autonomia i d’iniciativa personal, així com l’esperit curiós i innovador d’infants i adolescents, a través de la proposta de dinàmiques lúdiques i motivadores en les quals adquirir estratègies i habilitats de:

1.       Associació: establint connexions noves i originals

2.       Qüestionament: aprenent a fer-se bones preguntes

3.       Observació: descobrint nous detalls i noves perspectives  

4.       Experimentació: manipulant, provant, explorant...

5.       Treball en xarxa i en col·laboració

* Proposta basada en les cinc habilitats que necessiten els innovadors, segons els autors Jeff Dyer, Hal Gregersen y Clayton Christensen (El ADN del innovador)

 

 • Seguiment personalitzat de cada participant, en coordinació amb les famílies i els centres educatius.

 • Preus assequibles: un servei educatiu de qualitat però amb el mínim cost per a les famílies, per tal de fer possible l’accés al màxim d’infants i adolescents que necessitin aquest acompanyament. 

 • Involucrant a les famílies i fent xarxa amb les entitats socials i educatives dels barris i municipis.

 

ELS NOSTRES VALORS

 • Proximitat i compromís. Les persones són la nostra vocació, ens hi sentim compromesos. Volem que totes les persones tinguin oportunitats, amb la voluntat de fer créixer una societat que posi els valors socials en primer pla.

 • Coresponsabilitat educativa. Treballem conjuntament amb els centres educatius i les famílies, desenvolupant una tasca complementària i coordinada amb tots els agents educatius de l’entorn dels infants i adolescents.

 • Aposta per la qualitat i l’excel·lència. Emprem una metodologia basada en la planificació i la sistematització dels procediments d’acompanyament i seguiment dels participants, avaluant de forma continuada els resultats de les nostres accions.

 • Innovació. Creem entorns d’aprenentatge estimulants per permetre, a infants i joves, desenvolupar al màxim les seves potencialitats tot adquirint les competències i habilitats proactives, creatives i de treball en equip que la societat actual ens reclama.

Per a més informació del Programa d’Acompanyament Educatiu, podeu contactar directament amb l’espaiSocial més proper. 

 

El Programa compta, en el seu disseny i avaluació, amb l’assessorament del Grup de recerca en Pedagogia Social i Tecnologies de  la Informació i la Comunicació de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull.