“Escenaris per créixer” és el lema del Tàndem l’Escola Ramón Llull + TNC, on les arts escèniques són l’eix transversal en l’aprenentatge a educació infantil i primària.

L’element més característic d’aquest Tàndem són els Escenaris d’aprenentatge. Aquests són propostes pedagògiques que s’ofereixen als infants per aprendre. Es parteix de situacions reals o fictícies (teatralitzades) en les quals els nens i nenes participen de manera activa per resoldre un repte proposat. A partir de la proposta es desenvolupa el treball potenciant les capacitats a infantil i les competències a primària, de manera globalitzada.

L’aprenentatge és social per tant es necessita l’altre per aprendre i per això es fan organitzacions d’aula diverses (treball per parelles, grups cooperatius, aprenentatge entre iguals…). El treball en equip és el que fa entendre que cadascú té unes habilitats i unes capacitats pròpies. Es tenen en compte les intel·ligències múltiples i es reflecteix en les programacions multinivell, afavorint l’equitat en l’aprenentatge”.

Les arts escèniques són les eines que s’utilitzen per potenciar el desenvolupament de la persona d’una manera integral. El cos, la ment i l’ànima es posen en acció per viure experiències que aporten coneixement . Experimentar i conèixer a través de tots els llenguatges del cos permet obrir-se a la comunicació i a ser receptius i emissors d’aquest coneixement. No es tant parlar de teatre com a producte sinó sobretot de teatre com a procés. Tota aquesta reflexió dóna sentit a la creació dels Escenaris d’Aprenentatge com a línea metodològica de centre.