Geologia

Aquesta finca està situat en la Depressió de l’Empordà, una zona plana àmplia situada al nord-est de Catalunya. Limita al nord pels relleus poc abruptes de l’extrem oriental dels Pirineus, que s’enfonsen en el cap de Creus, i al sud, pels relleus de la serralada Prelitoral. Aquesta depressió correspon a fosses tectòniques originades, durant el Neogen, per falles normals que enfonsen blocs rocosos i al mateix temps es van omplint de sediments continentals o marins.

Al nord, no gaire lluny de la Closa de Mornau, entre els afloraments quaternaris, afloren roques antigues del Paleozoic, generalment roques granítiques i al sud-oest, afloren roques detrítiques del Neogen, generalment argiles, gresos i conglomerats. Els sediments d’aquesta zona corresponen als dipòsits fluvials i deltaics del riu la Muga i de la riera de Pedret, el Riutort i el Rec Madral. En aquest tipus d’ambient, és corren trobar-hi zones de maresma fàcilment inundables, amb llims, sorres i matèria orgànica.