Es reobren els accessos al camí del Congost de Montrebei, després dels treballs de recuperació del terreny.

Queda tancat només el tram afectat. Per tant:
L'accés des de la Masieta  permet fer el Congost però no accedir a la pasareŀla.
L'accés des de Montfalcó permet fer la pasareŀla però no arribar al Congost. 
L'accés des de Corçà no permet accedir ni a la pasareŀla del Seguer ni al Congost. El camí està tallat a l'alçada de Mas Carlets.