La tasca de la fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’està fent un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’està elaborant un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itineraris.
Habilitar miradors i punts d’observació.

Biodiversitat

Reintroducció de la cigonya blanca.
Catalogació de les poblacions de ratpenats.

Gestió d’hàbitats

Zones humides:
creació de les llacunes de Can Morgat.