Llúdriga

Llúdriga

(Lutra lutra)
El 1995 es va iniciar la reintroducció de la llúdriga al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, projecte pioner a Catalunya. Avui en dia, aquesta espècie, present habitualment a Mig de Dos Rius, ha retornat progressivament a una bona part dels rius catalans. La llúdriga és un animal indicador del bon estat de conservació de l’ecosistema fluvial.

Flora i vegetació

El prat de dall

El prat de dall

Principal hàbitat de l’espai en extensió, però molt escàs a la plana empordanesa, és ric en gramínies i lleguminoses. Les orquídies que floreixen a la primavera són espècies protegides de gran bellesa.

 

El bosc de ribera

El bosc de ribera

En procés de regeneració, presenta oms, freixes de fulla petita, salzes, verns i àlbers, i és l’hàbitat del rar picot garser petit.

Balca

La balca 

Encara que el canyís n’és la més abundant, a l’espai es pot trobar aquesta espècie, emprada tradicionalment per a la confecció de cadires i altres objectes.