La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itineraris.
Recuperació i condicionament de camins.

Biodiversitat

Declaració de Refugi de Fauna Salvatge parcial.
Creació de condicions favorables per a l’àliga cuabarrada.
Realització d'estudis sobre la fauna salvatge de la zona.​
Diagnosi de l'estat de les poblacions íctiques als Estrets d'Arnes.

Gestió d’hàbitats

Boscos:
Redacció d'un pla tècnic de gestió i millora forestal.

Projectes LIFE

 Desenvolupament del projecte LIFE Pinassa.

life pinassa