La tasca de la Fundació

Per garantir la bona conservació d’aquest bosc i del paisatge característic de la Cerdanya, la Fundació va adquirir aquest espai i, complementàriament, col·labora mitjançant un conveni en la conservació de l’espai veí de les Basses de Gallissà, adaptat per a la visita.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itinerari.

Biodiversitat

Declaració de Refugi de Fauna Salvatge.
Catalogació de les poblacions de ratpenats.