Geologia

Aquest espai es troba en el centre de la conca de l’Ebre. Aquesta conca es va anar omplint de sediments durant el Terciari, al mateix temps que l’orogènesi alpina anava aixecant els Pirineus al nord i la serralada Prelitoral al sud i sud-est. En el seu inici, estava ocupada pel mar i s‘hi dipositaven sediments marins. Poc a poc aquesta conca es va anar tancant i s’hi van dipositar guixos i sals. Finalment (a l’Oligocè) va quedar tancada del tot i es va acabar d’omplir de sediments continentals.

El riu principal, l’Ebre, i els seus afluents, com el Segre, discorren, en les zones suaus, en forma de meandres, dipositant-hi sediments de tipus fluvial. Aquests sediments, principalment graves, argiles i gresos, es disposen en una sèrie de terrasses planes i a diferent alçada. Concretament, aquest espai es desenvolupa en una de les terrasses del Segre que queda més alta que la llera actual del riu, i a la banda interna d’un d’aquestes meandres. Actualment, degut a que la intensa explotació agrícola interfereix amb la dinàmica fluvial, els processos de moviment del riu per la plana d’inundació s’han aturat i, per tant, tenim un paisatge congelat per l’ús humà del territori.