La tasca de la Fundació

L’espai natural fou adquirit per la Fundació amb l’objectiu de preservar-ne els valors naturals i de paisatge.

S’ha fet un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Senyalització d’itinerari.
Habilitar àrea d’aparcament.
Construcció d’una caseta d’anellament científic.

Biodiversitat

Declaració de Refugi de Fauna Salvatge.
Catalogació de les poblacions de ratpenats.

Gestió d’hàbitats

Zones humides:
Afavoriment del retorn de la vida animal a l’espai.