Perfils dels candidats/tes

 • Alumnat de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2023-2024.
 • Estudiants nascuts entre 2008 i 2006.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i la tecnologia.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.

Procés d'inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
  • La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia de l’estudiant o bé del tutor/a de l’estudiant.
 • Les candidatures que no aportin dins el període establert tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa a les Estades Científiques. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.
 • Abans d'inscriure't, recorda de llegir bé les Bases del programa i els requeriments del Procés de selecció. 
 • Les dates d'inscripcions per a les Estades Científiques de juliol 2024 seràn del 4 d'abril al 5 de maig de 2024.

Procés d'avaluació i selecció

 • Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:
  • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
  • Expedient acadèmic.
  • La recomanació confidencial del centre educatiu: del docent de l’àrea de ciència, matemàtiques o tecnologia; o la del tutor/a.
  • La motivació i les ganes de participar en experiències científiques i/o tecnològiques.

 

 • L’avaluació i selecció dels candidats i candidates la farà un tribunal de selecció intern de la Fundació Catalunya La Pedrera un cop es tanquin les inscripcions.
 • La selecció final es comunicarà als i les candidates el 10 de maig de 2024. 
 • Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.
 • La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

 • El preu total de l'Estada 2024 és de 690€.
 • La Fundació Catalunya La Pedrera disposa d'un pla d'ajuts econòmics (veure a continuació, "Pla d'ajuts econòmics").
 • Un cop seleccionat per al programa, cada estudiant farà l’aportació de l’import inicial de la quota (60% del cost total; 414€) en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.
 • Aquest primer pagament s’haurà de fer efectiu abans de la data que en breu s'indicarà,  un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.
 • El segon pagament, corresponent al 40% restant del cost total, sent 276€, s’haurà de fer efectiu abans de la data indicada properament. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert perdran la seva plaça i seran exclosos del programa.
 • La participació a les Estades Científiques inclou:
  • Allotjament i manutenció dels estudiants.
  • Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
  • Material didàctic.
  • Formació dels estudiants per part dels professionals dels diferents àmbits científics que participen al programa.
  • Activitats de lleure

Qualsevol dubte respecte el pagament, podeu contactar amb nosaltres a través del correu estadescientifiques@fcatalunyalapedrera.com

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.

Condicions de pagament

La quota d’inscripció del programa Estades Científiques inclou: material utilitzat en cadascuna de les sessions del curs, activitats programades, remuneració dels investigadors i personal, i assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.

En el cas de les Estades Científiques NewSpace, la quota d'inscripció inclou el transport d'anada des de Barcelona fins MónNatura Pirineus (amb parada a Balaguer).

Pla d'Ajuts econòmics

El programa Estades científiques basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió d'ajuts als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud d'ajuts contacteu amb nosaltres a estadescientifiques@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans del 15 de maig.  

Un cop sol·licitat l'ajut, no caldrà fet cap pagament fins a la resolució d’aquest.