Aquest mapa presenta una selecció d’obres abstractes situades o visibles des de l’espai públic de la ciutat de Barcelona que són representatives del període que abasta l’exposició.

S’ha elaborat partint de la informació publicada en el web de lliure accés i ús de l’Ajuntament de Barcelona que presenta el Catàleg raonat de les obres que conformen el Museu Virtual d’Art Públic de Barcelona. Igualment, en algun cas, els textos que acompanyen cada fitxa d’aquest mapa recullen algun apunt dels comentaris crítics de col·laboradors del catàleg.