Dades en temps real de les plaques fotovoltaiques instal·lades a l'Hotel Món

Aquesta primera gràfica ens explica, visualment, quina ha estat la generació d’energia fotovoltaica en les darreres 24 hores comparada amb les 24 hores anteriors.

El segon indicador ens mostra el consum total d’energia elèctrica de l’Hotel en les darreres 24 hores, comparada, també, amb les 24 hores anteriors.