Promovem l’èxit educatiu d’infants i adolescents, acompanyant-los en l'adquisició d'estratègies d'estudi i aprenentatge

Impacte

745
Estudiants
Infants i adolescents
240
Centres educatius
Escoles i instituts col·laboradors
175
Educadors
Professionals i voluntaris
14
Espais Socials
Centres on es du a terme el PAE